Ryki.

Miasto małopolskie w woj. lubelskim.

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1424 r. Wtedy należy do powiatu radomskiego, województwa sandomierskiego. W wyniku rozbiorów osada trafia do cyrkułu siedleckiego, gubernium lwowskiego, prowincji Nowa Zachodnia Galicja, Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1782 osada zyskuje prawa miejskie. W 1809 r. Ryki trafiają powiatu żelechowskiego, departamentu siedleckiego, Księstwa Warszawskiego. W 1810 Ryki tracą prawa miejskie. W 1816 r. Ryki trafiają do powiatu żelechowskiego, obwodu łukowskiego, woj. podlaskiego ze stolicą w Siedlcach, Królestwa Polskiego. W 1837 r. województwo podlaskie zostaje przemianowane na gubernię siedlecką. W 1842 r. obwody zostają zamienione na powiaty o tak osada trafia do powiatu łukowskiego. W 1845 r. cały powiat łukowski trafia do guberni lubelskiej. W 1867 r. Ryki trafiają do powiatu garwolińskiego, guberni siedleckiej, Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości powiat garwoliński trafia województwa lubelskiego. W 1838 r. powiat garwoliński trafia do woj. warszawskiego. W 1956 r. powstaje powiat rycki. W 1957 Ryki ponownie zyskują praw miejskie. W 1975 r. powiaty zostają zlikwidowane, a miasto trafia do województwa lubelskiego. W 1999 r. powiat rycki zostaje odnowiony tym razem w województwie lubelskim.

Komunikacyjnie Ryki leżą przy drodze z Lublina do Warszawy. Kolejowo przy trasie z Łukowa do Dęblina.

Z dworca kolejowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Terespola, Białej Podlaskiej i Dęblina.

Z dworca autobusowego można dojechać bezpośrednio (choć niekiedy tylko w okresie wakacji letnich) m.in. do: Bydgoszczy, Chełma, Lublina, Płocka, Przemyśla, Słupska, Torunia, Warszawy, Włocławka i Zamościa.

Warto więc odwiedzić Ryki.

Kruszwica.

Miasto kujawskie w powiecie inowrocławskim.

Miasto jest znane z legendy o Popielu, jednak pierwsze wzmianki pisane pochodzą z XI w. Gród leży wtedy na ziemi kujawskiej. Po utworzeniu województw gród trafia do powiatu i województwa inowrocławskiego. W 1422 r. Kruszwica uzyskuje prawa miejskie. W czasie kampanii napoleońskiej powiat inowrocławski trafia do departamentu bydgoskiego, Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. powiat ten trafia do rejencji bydgoskiej, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Królestwa Prus. W 1848 r. Księstwo zastępuje prowincja Poznań. W 1871 r. powstaje Cesarstwo Niemieckie z Królestwem Prus w składzie. Pod odzyskaniu niepodległości Kruszwica wraz z powiatem trafia do województwa poznańskiego. W 1938 r. miasto i powiat trafiają do woj. pomorskiego ze stolicą w Toruniu. W 1950 r. powiat trafia do województwa bydgoskiego. W 1975 r. powiaty zostają rozwiązane. W 1975 r. powiat inowrocławski zostaje odnowiony, tym razem w województwie kujawsko-pomorskim.

Miasto nie ma większego znaczenia komunikacyjnego. Nie posiada pasażerskiego połączenia kolejowego. Nie ma też dworca autobusowego.

Z głównego przystanku autobusowego przy rynku można dojechać (choć niekiedy tylko w wakacje letnie) m.in. do: Bydgoszczy, Częstochowy, Trójmiasta, Katowic, Krakowa, Poznania, Torunia, Warszawy, Włocławka i Zakopanego.

Dlatego warto odwiedzić Kruszwicę.

Dęblin.

Miasto małopolskie w powiecie ryckim.

Pierwsza wzmianka o takiej wsi pochodzi z 1397 r. Wtedy należy do powiatu radomskiego, województwa sandomierskiego. W wyniku rozbiorów osada trafia do cyrkułu siedleckiego, gubernium lwowskiego, prowincji Nowa Zachodnia Galicja, Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1809 r. Dęblin trafia powiatu żelechowskiego, departamentu siedleckiego, Księstwa Warszawskiego. W 1816 r. Dęblin trafia do powiatu żelechowskiego, obwodu łukowskiego, woj. podlaskiego ze stolicą w Siedlcach, Królestwa Polskiego. W 1837 r. województwo podlaskie zostaje przemianowane na gubernię siedlecką. W 1842 r. obwody zostają zamienione na powiaty o tak osada trafia do powiatu łukowskiego. W 1845 r. cały powiat łukowski trafia do guberni lubelskiej. W 1867 r. Dęblin trafia do powiatu garwolińskiego, guberni siedleckiej, Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości powiat garwoliński trafia województwa lubelskiego. W 1838 r. powiat garwoliński trafia do woj. warszawskiego. W 1954 r. Dęblin uzyskuje prawa miejskie. W 1956 r. powstaje powiat rycki z Dęblinem w składzie. W 1975 r. powiaty zostają zlikwidowane, a miasto trafia do województwa lubelskiego. W 1999 r. powiat rycki z Dęblinem w składzie zostaje odnowiony tym razem w województwie lubelskim.

Dęblin jest znany w Polsce z wyższej szkoły lotnictwa wojskowego.

Komunikacyjnie Dęblin nie ma większego znaczenia. Leży na linii kolejowej z Warszawy do Lublina i dalej na Ukrainę.

Z dworca kolejowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Radomia, Lublina, Terespola, Białej Podlaskiej, Kielc, Krakowa, Sosnowca, Katowic, Gliwic, Zabrza, Opola i Wrocławia.

Warto więc odwiedzić Dęblin.

Trzemeszno.

Miasto wielkopolskie w powiecie gnieźnieńskim. Pierwsze wzmianki pisane o grodzie pochodzą z XIII w. W 1382 r. gród zyskał prawa miejskie. Działo to się w powiecie gnieźnieńskim, województwa kaliskiego. W 1768 r. powiat wchodzi w skład województwa gnieźnieńskiego. Po rozbiorach powiat gnieźnieński z Trzemesznem w składzie należy do departamentu poznańskiego, prowincji Prusy Południowe, Królestwa Prus. W 1807 r. departament poznański należy do Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. powiat gnieźnieński trafia do rejencji poznańskiej, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Królestwa Prus. W 1848 r. Księstwo zastępuje prowincja Poznań. W 1871 r. powstaje Cesarstwo Niemieckie z Królestwem Prus w składzie. Pod odzyskaniu niepodległości Trzemeszno wraz z powiatem trafia do województwa poznańskiego. W 1975 r. powiaty zostają zlikwidowane, a Trzemeszno trafia do województwa bydgoskiego. W 1999 r. zostaje odnowiony powiat gnieźnieński z Trzemesznem w składzie, tym razem w województwie wielkopolskim.

Komunikacyjnie Trzemeszno nie ma wielkiego znaczenia. Leży przy drodze krajowej nr 15 prowadzącej z Wrocławia przez Gniezno do Torunia i dalej do Olsztyna. Kolejowo leży na linii z Poznania do Bydgoszczy lub do Torunia i Olsztyna.

Z dworca kolejowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Poznania, Torunia i Bydgoszczy.

Dlatego warto odwiedzić Trzemeszno.

Puławy.

Powiatowe miasto małopolskie w woj. lubelskim.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi XV w. Wszystko to dzieje się w powiecie i województwie lubelskim.W czasie rozbiorów osada trafia do cyrkułu lubelskiego, Gubernium Lwowskiego, Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1810 r. Puławy trafiają do powiatu i departamentu lubelskiego, Księstwa Warszawskiego. W 1816 r. osada trafia do powiatu, obwodu i województwa lubelskiego. W 1837 r. województwo lubelskie zastępuje gubernia lubelska. Pięć lat później obwody zostają zlikwidowane. W 1846 r. zmieniono nazwę miejscowości na Nowa Aleksnadria. W 1867 r. powstaje powiat nowoaleksyndryjski. W 1906 r osada zyskuje praw miejskie. Po odzyskaniu niepodległości miejscowość wraca do swojej dawnej nazwy a powiat na powiat puławski, województwa lubelskiego. W 1975 r. powiaty zostają zlikwidowane. W 1999 r. następuje przywrócenie powiatu puławskiego też w województwie lubelskim.

Komunikacyjnie Puławy nie mają większego znaczenia. Leżą przy drodze krajowej nr 12. Kolejowo leżą na trasie z W-wy do Lublina, która jest w remoncie obecnie.

Z dworca kolejowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Lublina i Dęblina.

Warto więc odweidzić Puławy.

Mogilno.

Miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim.

Pierwsza wzmianka o grodzie pochodzi z XII w. Wtedy to Mogilno znajduje się na ziemi kujawskiej. Po utworzeniu województw gród trafia do powiatu i województwa inowrocławskiego. W czasie kampanii napoleońskiej powiat inowrocławski trafia do departamentu bydgoskiego, Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. powiat ten trafia do rejencji bydgoskiej, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Królestwa Prus. W 1819 r. zostaje utworzony powiat mogilnicki. W 1848 r. Księstwo zastępuje prowincja Poznań. W 1871 r. powstaje Cesarstwo Niemieckie z Królestwem Prus w składzie. Pod odzyskaniu niepodległości Mogilno wraz z powiatem trafia do województwa poznańskiego. W 1950 r. powiat trafia do województwa bydgoskiego. W 1975 r. powiaty zostają rozwiązane. W 1975 r. powiat mogileński zostaje odnowiony, tym razem w województwie kujawsko-pomorskim.

Miasto nie ma wielkiego znaczenia komunikacyjnego. Leży na trasie kolejowej z Poznania do Torunia lub Bydgoszczy.

Z dworca autobusowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Bydgoszczy.

Z dworca kolejowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Trójmiasta. Leszna, Wrocławia, Opola, Bielska-Białej, Zielonej Góry, Katowic, Olsztyna i Białegostoku.

Warto więc odwiedzić Mogilno.

Nałęczów.

Miasto małopolskie w woj. lubelskim.

W 1772 wieś Bochotnica szlachcic – właściciel od swego herbu nazwał ją Nałęczowem. Działo się to w powiecie i województwie lubelskim, Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W czasie rozbiorów osada trafia do cyrkułu lubelskiego, Gubernium Lwowskiego, Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1810 r. Nałęczów trafia do powiatu i departamentu lubelskiego, Księstwa Warszawskiego. W 1816 r. osada trafia do powiatu, obwodu i województwa lubelskiego. W 1837 r. województwo lubelskie zastępuje gubernia lubelska. Pięć lat później obwody zostają zlikwidowane. W 1867 r. Nałęczów trafia do powiatu nowoaleksyndryjskiego. Po odzyskaniu niepodległości miejscowość znajduje się w powiecie puławskim, województwa lubelskiego. W 1963 r. Nałęczów uzyskuje prawa miejskie. W 1975 r. powiaty zostają rozwiązane. Od 1999 r. Nałęczów ponownie trafia do powiatu puławskiego.

Komunikacyjnie Nałęczów nie posiada większego znaczenia.

Znany jest z tego, że nieopodal znajduje się źródło i fabryka wody Cisowianka.

Z dworca kolejowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Lublina, Puław i Dęblina.

Warto więc odwiedzić Nałęczów.

Wyszogród.

Miasto mazowieckie w powiecie płockim.

Pierwsza wzmianka pochodzi o grodzie z XI w. W czasie rozbicia dzielnicowego Wyszogród staje się siedzibą kasztelanii. Potem powstaje w Księstwie Mazowieckim Ziemia Wyszogrodzka, która pełni też rolę powiatu. W 1398 r. gród uzyskuje prawa miejskie. W 1526 r. Księstwo Mazowieckie traci autonomię i zostaje przemianowane na województwo mazowieckie. W wyniku rozbiorów powstaje powiat wyszogrodzki w departamencie płockim, prowincji Prusy Nowowschodnie, Królestwa Prus. W 1807 r. cały departament płocki wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego. W 1816 r. miasto wchodzi w skład powiatu, obwodu i województwa płockiego, Królestwa Polskiego. W 1837 r. województwo płockie przemianowano na gubernię płocką. W 1842 r. zostają zlikwidowane obwody. Po odzyskaniu niepodległości cały powiat płocki trafia do województwa warszawskiego. W 1975 r powiaty zostają zlikwidowane, a miasto trafia do woj. płockiego. W 1999 r. powiat płocki zostaje odnowiony w województwie mazowieckim.

Komunikacyjnie Wyszogród leży na skrzyżowaniu drogi z Warszawy do Płocka oraz obwodnicy Warszawy czyli DK50. Nie posiada połączenia kolejowego.

Z dworca autobusowego można dojechać bezpośrednio (choć niekiedy tylko w okresie wakacji letnich) m.in. do: Bydgoszczy, Kołobrzegu, Piły, Płocka, Torunia i Warszawy.

Warto więc odwiedzić Wyszogród.

Starachowice.

Miasto małopolskie w woj. świętokrzyskim.

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z XVI w. Należy wtedy do powiatu radomskiego, województwa sandomierskiego, Królestwa Polskiego. W wyniku III. rozbioru, osada trafia do cyrkułu radomskiego, gubernium lwowskiego, Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1810 roku osada trafia do departamentu i powiatu radomskiego, Księstwa Warszawskiego. W roku 1815 Księstwo Warszawskie zostaje zamienione na Królestwo Polskie. Rok później następuje reforma w wyniku, której Starachowice należą do powiatu soleckiego i obwodu opatowskiego, województwa sandomierskiego w ze stolicą w Radomiu, Królestwa Polskiego. W 1837 roku województwo sandomierskie zostaje przemianowano na gubernie sandomierską. W 1842 r. obwody zostały zlikwidowane, a Starachowice trafiają do powiatu opatowskiego. W roku 1845 gubernia sandomierska zostaje przemianowana na gubernie radomską. Wkrótce powstał powiat iłżecki ze Starachowicami w składzie. W 1915 r. stolicą powiatu staje się miasto Wierzbnik, Po odzyskaniu niepodległości powiat trafia do woj. kieleckiego. W 1939 r. Starachowice stają się częścią miasta Starachowice-Wierzbnik. W 1949 r. miasto zmienia nazwę na Starachowice. W 1973 r. powiat iłżecki zmienia nazwę na starachowicki. W 1975 r. powiaty zostają rozwiązane. W 1999 r. powstaje nowy powiat starachowicki.

Miasto jest znane z tego, że zaopatrywało kraj w podstawowy samochód ciężarowy w PRL czyli Star.

Komunikacyjnie Starachowice nie posiadają większego znaczenia. Kolejowo są umiejscowione na linii lokalnej ze Skarżyska do Ostrowca Świętokrzyskiego. Jednak ruch odbywa się tam dosyć często, a samo miasto ma 3 stacje kolejowe.

Z dworca kolejowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Kielc, Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Z dworca autobusowego można dojechać bezpośrednio (choć niekiedy tylko w okresie wakacji letnich) m.in. do: Bydgoszczy, Trójmiasta, Kalisza, Kielc, Kołobrzegu, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Płocka, Poznania, Przemyśla, Radomia, Rzeszowa,Słupska, Torunia, Warszawy i Włocławka.

Dlatego warto odwiedzić Starachowice.

Radzymin.

Miasto w województwie mazowieckim.

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z XIII w. Dzieje się to w autonomicznym Księstwie Mazowieckim, później na ziemi i w powiecie warszawskim. W 1475 r. osada zyskuje prawa miejskie. W 1526 r. Księstwo Mazowieckie traci autonomię i zostaje przemianowane na województwo mazowieckie. Po III rozbiorze polskim miasto znajduje się w cyrkule siedleckim, prowincji Nowa/Zachodnia Galicji, Królestwa Galicji i Lodomerii. W czasie kampanii napoleońskiej, Radzymin należy do Księstwa, departamentu i powiatu warszawskiego. W 1816 r. miasto należy do powiatu i obwodu stanisławowskiego ze stolicą w Mińsku Mazowieckim, Królestwa Polskiego. W 1845 r. nastąpiła kolejna reforma i wtedy Radzymin należy do powiatu stanisławowskiego, guberni warszawskiej. W 1866 r. zlikwidowano powiat stanisławowski. Radzymin znajduje się teraz w powiecie mińskim. W 1867 r. powstaje powiat radzymiński, w guberni warszawskiej. W 1916 r. zlikwidowano powiat radzymiński, a Radzymin trafia do powiatu warszawskiego. W 1919 r. zostaje reaktywowany powiat radzymiński. Miasto należy do województwa warszawskiego. W 1952 r. stolica powiatu zostaje przeniesiona z Radzymina do Wołomina. I tak powstaje powiat wołomiński. W 1975 r. zostają zlikwidowane powiaty, a miasto trafia do woj. stołeczno-warszawskiego.

Komunikacyjnie Radzymin leży przy trasie krajowej nr 8 z Białegostoku do Warszawy. Przez miasto przebiega linia kolejowa, ale nie prowadzi ona bezpośrednio do Warszawy, a przecież Radzymin należy do aglomeracji warszawskiej.

Z dworca kolejowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Tłuszcza, Nasielska i Sierpca,

Z dworca autobusowego można dojechać bezpośrednio m.in. do: Warszawy.

Warto więc odwiedzić Radzymin.